Tilstandsrapport – Vi hjælper med alle boligens dokumenter:

Tilstandsrapport Energimærke Eleftersyn Førsynsrapport Byggeteknisk gennemgang Køberrådgivning

Ansøg gratis og uforpligtende

Vi dækker hele Danmark

Spar penge med en pakkeløsning.

Vi sørger for at udarbejde din boligs vigtigste dokumenter – alt fra Tilstandsrapport og Eleftersyn til Køberrådgivning og Byggeteknisk gennemgang.

Udfyld formularen

Gratis og uforpligtigende

Bodok udarbejder den billigste tilstandsrapport

Sådan fungerer det

1. Ansøg gratis & uforpligtende

Du indsender én ansøgning. Det tager under 2 minutter. Herefter kontakter vi dig for flere detaljer.

2. Vi besigtiger din bolig

Vores lokale byggesagkyndige vil besigtige din bolig. Besøget tager typisk 30 minutter.

3. Modtag din tilstandsrapport

Efter besigtigelsen udarbejder vi tilstandsrapporten, som du vil modtage.

Mere end 50.000 glade brugere

Glad familie har solgt huset med en tilstandsrapport

Tilstandsrapport – hvorfor og hvordan?

Ved handel med fast ejendom er det en god idé at få udarbejdet en tilstandsrapport. En sådan er nemlig en forudsætning for at kunne tegne en ejerskifteforsikring, som kan være til gavn for både køber og sælger, skulle der vise sig at være fejl eller mangler på boligen.

I det følgende kan du blive klogere på hvad en tilstandsrapport er, hvornår og hvorfor du som sælger bør få udarbejdet en tilstandsrapport, og hvad en tilstandsrapport skal indeholde.

Hvad er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport er en skriftlig rapport som udarbejdes i forbindelse med bolighandel. Tilstandsrapporten oplyser om ejendommens tilstand på flere parametre. Formålet med en tilstandsrapport er at oplyse den kommende ejer om boligens kvalitet og eventuelle fejl og mangler.

Udarbejdelse af tilstandsrapport foregår derved at en byggesagkyndig udfylder et fast skema med angivelse af skader og deres omfang. Det drejer sig om alt fra de faste installationer (el, kloak og VVS) til taget, murværket og træværket samt bygningens sokkel og fundament.

Ansøg gratis og uforpligtende

Vi dækker hele Danmark

Spar penge med en pakkeløsning.

Danmarks bedste byggesagkyndige.

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Energimærke

Ønsker du at danne dig et overblik over din ejendoms energimæssige tilstand? Energimærke er en rapport, som synliggøre bygningens energiforbrug på sammenlignlige parametre. Samtidig giver rapporten et overblik over energimæssige forbedringer.

Eleftersyn

Har du enten bygget et nys hus, renoveret dit hus eller ønske at sælge dit hus, vil et eleftersyn være din garanti for, at elektrikkerens arbejde er udført korrekt. Ved et eleftersyn gennemgår vi ejendommens elinstallationer, hvor vi afdækker for eventuelle ulovlige forhold og funktionsfejl.

Byggeteknisk gennemgang

Overvejer du at sælge en ejendom, som ikke er omfattet af huseftersynsordningen, er en byggeteknisk gennemgang af ejendommen god at have. Rapporten giver samtidig nye købere den fulde overblik over bygningens fysiske tilstand.

Vores rådgivere er klar til at hjælpe dig

Hvem kan søge om en tilstandsrapport?

Alle med en ejendom kan søge om en tilstandsrapport. Det er hvadenten du ejer et hus (parcelhus, villa eller rækkehus, lejlighed (ejerlejlighed eller andelsbolig) eller sommerhus/fritidsbolig.

Hvad koster en tilstandsrapport?

Hvis man vælger at tage en samlet løsning med de 3 nødvendige rapporter: Tilstandsrapport, Energimærke og Eleftersyn vil den samlede pris være 12.995 kr. Her vil vi kunne klare alle 3 rapporter på ét besøg.

Hvornår modtager jeg min tilstandsrapport?

Når du har udfyldt vores formular, vil du inden for 24 timer blive kontaktet af en af vores eksperter som vil planlægge et besøg hos dig. Når vores byggesagkyndig har besøgt dig, vil du efter op til 48 timer modtage din tilstandsrapport.

Hvad indeholder en tilstandsrapport?

Alle skader kategoriseres efter omfang og sværhedsgrad. Før i tiden brugte man en karakterskala med K1, K2 og K3, som stod for henholdsvis mindre alvorlige skader, alvorlige skader og kritiske skader.

Disse er nu erstattet af en farveskala som tilmed kan angive mulighed for skader. Denne ændring er sket fordi mange forbrugere kunne have vanskeligt ved at forstå og gennemskue de gamle K værdier. Når tilstandsrapporten er udført, kan din ejendom således påhæftes en af følgende betegnelser:


 • home
  Rødt hus: Kritiske skader
 • home
  Gult hus: Alvorlige skader
 • home
  Gråt hus: Mindre alvorlige skader
 • home
  Sort hus: Mulige skader

Foruden tilstandsrapporten er en såkaldt elinstallationsrapport obligatorisk i forbindelse med kvalificering til oprettelse af ejerskifteforsikring. Her kan anmærkninger tage form af

 • Risiko for stød
 • Risiko for brand
 • Ulovlige elinstallationer og
 • Undersøges nærmere

 Sidst nævnte betegner forhold ved de eksisterende elinstallationer som bør undersøges nærmere med henblik på afklaring af potentielle fejl. I så tilfælde bør en autoriseret elektriker eller el installatør tilkaldes for en endelig afklaring og udbedring af eventuelle fejl på de faste installationer.

Tilstandsrapport såvel som elinstallationsrapport udgør tilsammen en vigtig del af det der kaldes Huseftersynsordningen, og tænkt som en ekstra sikkerhed for forbrugeren i forbindelse med køb og salg af fast ejendom. Køber får, med andre ord, en retvisende idé om hvad han eller hun køber når der foreligger en tilstandsrapport.

Står du for at skulle sælge din helårsbolig, dit fritidshus eller din landejendom vil du med en tilstandsrapport kunne gardere dig mod grimme overraskelser i fremtiden. En tilstandsrapport vil nemlig kunne beskytte dig imod personlig hæftelse for skjulte fejl og mangler som måtte hidrører fra din tid som ejer af boligen.

Tilstandsrapport nye regler – forstå din tilstandsrapport bedre

Foruden de let forståelige farve betegnelser er der kommet nye standarder for beskrivelse af skader og skavanker på huset. Hvor det før har været helt op til den enkelte byggesagkyndige selv at forfatte beskrivelserne til hvert enkelt punkt, er beskrivelserne ifølge de nye regler for tilstandsrapport ensrettet med en lang række standard tekster.

Dette gør det nemmere for køber at gennemskue beskrivelserne, idet muligheden for meningsforstyrrende sproglige fejl udryddes. Og samtidig bliver det en del mere enkelt for den byggesagkyndige at udarbejde tilstandsrapport.

Hvorfor få udarbejdet en tilstandsrapport?

Der er flere gode grunde til at lade en tilstandsrapport udarbejde i forbindelse med salg af bolig. Den vigtigste er at du med en tilstandsrapport sammen med en elinstallationsrapport giver køber mulighed for at tegne det der kaldes en ejerskifteforsikring. 

En ejerskifteforsikring fritholder sælger fra at hæfte for diverse skjulte skader og fejl på boligen de næste ti år efter salget. Sælger betaler halvdelen af forsikringspræmien, og køber sig hermed fri for ansvaret. 

Er en tilstandsrapport lovpligtig?

Du er ikke forpligtet til at få udarbejdet en tilstandsrapport i forbindelse med salg af bolig. Dog er en tilstandsrapport som nævnt en forudsætning for at der kan tegnes en ejerskifteforsikring. Og i den anledning skal du samtidig have udført en elinstallationsrapport.

Hvis du som sælger vælger ikke at få udfærdiget en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport fravælger du således samtidig ejerskifteforsikringen. Det betyder at du kommer til at stå med det fulde ansvar for fejl og mangler på boligen de næste ti år, og personligt hæfter for udbedring af disse.

Hvem laver tilstandsrapport?

En tilstandsrapport kan udarbejdes af en beskikket autoriseret byggesagkyndig. Tilstandsrapporten udfærdiges gennem udfyldelse af et skema som er godkendt af Erhvervs- og Byggestyrelsen. 

Ved udarbejdelse af tilstandsrapport gennemgår den byggesagkyndige boligen fra kælder til kvist og undersøger denne på forskellige parametre. Blandt de fejl og mangler, som skal indrapporteres, finder du eksempelvis flækkede tagsten, sætningsskader i murværk eller sokkel, svækkelser i træværk og lignende.

Hvornår skal jeg få udfærdiget en tilstandsrapport?

Du bør altid indregne udarbejdelse af tilstandsrapport i dit budget når du står for at skulle sælge en bolig. På den måde sikrer du dig selv, og giver samtidig køber et mere realistisk billede af boligen. 

Uanset om du skal sælge villa eller sommerhus, vil en tilstandsrapport være en forudsætning for at køber kan tegne en ejerskifteforsikring. Og derfor er det en fordel for dig at investere i en tilstandsrapport. 

Tilstandsrapport hus – når du sælger parcelhus, villa eller rækkehus

Hvis du skal sælge dit hus er det nærmest helt obligatorisk at få udarbejdet en tilstandsrapport – i hvert fald hvis du ønsker sikkerhed for fremtidige sagsanlæg inden for de ti år hvor du kan holdes ansvarlig for skader og mangler.

Med en tilstandsrapport er du friholdt fra ansvar for skader som kan tilskrives din tid som ejer af huset. Du skal dermed ikke bekymre dig om hvorvidt du pludselig skal hæfte økonomisk for disse fejl.

Når først køber har underskrevet salgsaftalen, og der i fællesskab er indgået en ejerskifteforsikring, er du 100% friholdt for ansvar for samtlige skader, fejl og mangler ved din tidligere bolig som måtte fremkomme i løbet af de næstkommende ti år.

Kan man sælge hus uden tilstandsrapport?

Du kan i princippet godt sælge dit hus uden først at få udfærdiget en tilstandsrapport – men det kan ikke anbefales. Da du de næstkommende ti år hæfter for fejl og mangler på huset er tilstandsrapporten og ejerskifteforsikringen et skidt sted at spare.

Her på siden kan du få et skarpt tilbud på billig tilstandsrapport på hus. Så behøver du ikke at bekymre dig om hvorvidt udarbejdelse af tilstandsrapport vælter dit budget.

Tilstandsrapport lejlighed – når du skal sælge din andel eller ejerlejlighed

Det er forholdsvis sjældent at der udarbejdes en tilstandsrapport for ejerlejlighed eller andelsbolig. Andelsboliger er ikke omfattet af Huseftersynsordningen, da man som andelshaver ikke ejer selve boligen, men en andel i foreningen. 

Andelsforeningen udarbejder i stedet en vedligeholdelsesplan for ejendommen, som kan give køber indblik i ejendommens tilstand og beskaffenhed. Af vedligeholdelsesplanen vil eventuelle planer for renovering eller istandsættelse af ejendommen fremgå, lige som budgettet for planen er fremlagt til offentligt skue. 

Ligeledes udfærdiges der næsten aldrig tilstandsrapporter for ejerlejligheder. Dette ville nemlig indebære et fuldt eftersyn af hele ejendommen og alle lejligheder i denne, her under samtlige installationer i hele bygningen samt fælles arealer, kælder og loftrum. Dette ville blive alt for omfattende – og meget dyrt. 

Du vil således ikke kunne sikre dig mod sagsanlæg angående hæftelse for fejl og mangler på din gamle bolig når du sælger ejerlejlighed på samme måde som når du sælger et hus, nemlig gennem en ejerskifteforsikring. I praksis er det dog sjældent noget problem, da det er begrænset hvor mange graverende fejl og mangler der kan skjule sig i en lejlighed.

Tilstandsrapport sommerhus – når du skal sælge sommerhus eller fritidsbolig

Det er ikke udelukkende helårsboliger som er omfattet af Huseftersynsordningen. Også ved salg af sommerhus, kolonihavehus og andre former for fritidsbolig skal der tegnes ejerskifteforsikring hvis du vil være fri for at hæfte for skader og mangler på boligen de næste ti år frem i tiden.

Selv om det ikke er lovpligtigt at få udfærdiget en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport er det stadig tilrådeligt når du sælger dit sommerhus eller din fritidsbolig. Lige som det er tilfældet for helårsboliger er en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport forudsætninger for at kunne tegne en ejerskifteforsikring.

Derfor bør du tilkalde en byggesagkyndig som kan udfærdige din tilstandsrapport når du står for at skulle sælge dit sommerhus. Eftersynet foregår ganske som var der tale om en helårsbolig, og betingelserne er de samme.

Tilstandsrapport landejendom – når du sælger det nedlagte landbrug

Ejer du et ikke aktivt landbrug, for eksempel i form af bygninger som tidligere har tilhørt et professionelt landbrug, bør du også få udarbejdet en tilstandsrapport når du skal sælge. Rapporten skal udarbejdes for samtlige bygninger tilhørende ejendommen.

Det er vigtigt at være opmærksom på særlige forhold som gør sig gældende i forbindelse med nedlagte landbrug – for eksempel specielle installationer, gamle tank anlæg med videre. De bør altid sikre dig at den byggesagkyndige, som forestår udarbejdelse af tilstandsrapport for din landejendom, har kendskab til disse forhold.

Hvor lang tid gælder en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport gyldighed er på et halvt års varighed fra den dag den byggesagkyndige indberetter rapporten. Denne indberetning skal ske seneste fjorten dage efter besigtigelse og vurdering af boligen.

Inden for disse seks måneder kan du få rapporten fornyet i yderligere et halvt år til en reduceret pris. Det betyder at du ikke skal betale den fulde tilstandsrapport pris hvis du ikke får solgt boligen inden for et halvt år efter dennes indberetning.

Den ejerskifteforsikring, som tegnes med udgangspunkt i din tilstandsrapport gælder i princippet for evigt – men da du som sælger kun er mangelansvarlig i de før nævnte ti år, vil disse udgøre forsikringens gyldighedsperiode.

Hvad gør jeg hvis der er fejl i tilstandsrapport?

Hvis du opdager at den byggesagkyndige har lavet en fejl i den tilstandsrapport som har udgjort grundlaget for ejerskifteforsikringen er det muligt at rette henvendelse til disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige. 

Denne instans behandler indkomne klager over fejl i tilstandsrapporter som er udarbejdet i forbindelse med Huseftersynsordningen. Nævnet vil forestå en uvildig gennemgang af såvel bygningen som tilstandsrapporten og vil træffe en afgørelse på baggrund heraf.

Du bør dog være opmærksom på at visse forhold falder uden for bygningsgennemgangen. Her under kan nævnes dele af bygningen som det ikke har været muligt at besigtige samt forhold som må skønnes at være af bagatelagtig karakter, det vil sige må antages ikke at kunne påvirke bygningens værdi eller anvendelse i nævneværdig grad.

Hvor kan jeg se et tilstandsrapport eksempel?

Hvis du er i tvivl om hvordan en tilstandsrapport kan se ud, kan du se et eksempel på en sådan på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside. Det er Sikkerhedsstyrelsen som har udfærdiget de nye regler for tilstandsrapporter, som beskrevet oven for.

Hvis du klikker dig ind på Sikkerhedsstyrelsens tilstandsrapport eksempel vil du kunne se hvordan en sådan kan tage sig ud efter de nye regler. I eksemplet indgår såvel de nye betegnelser og farvekoder som beskrevet i første afsnit, og en række af de standardiserede formuleringer til beskrivelse af fejl og mangler.

Hvad koster en tilstandsrapport?

Den aktuelle pris på tilstandsrapport kan variere en del alt efter hvem der udfærdiger denne. Her på siden kan du indhente forskellige tilbud på tilstandsrapport, så du selv kan se og sammenligne de forskellige ydelser.

Når du bestiller tilbud på tilstandsrapport via Bodok vil du modtage tilbud fra vore samarbejdspartnere. Med udgangspunkt i dine oplysninger vil disse hver især give dig den bedst mulige pris på byggesagkyndig tilstandsrapport.

Bestil tilstandsrapport tilbud her på siden, og få den bedste tilstandsrapport pris.